مزایای BMSبرای ساکنان ساختمان:

·         کنترل مناسب شرایط آسایش فضای داخلی ساختمان

·         امکان کنترل مجزای هر اتاق

·         افزایش بازدهی ساکنان به عنوان مثال افزایش کارآیی پرسنل یک اداره

·         مانیتورینگ موثر مصرف انرژی

·         بهبود قابلیت اعتماد و افزایش طول عمر تجهیزات

·         پاسخ موثر به مشکلات مرتبط با HVAC

·         صرفه­جویی در زمان و هزینه در طی مرحله نگهداری

 

 

 

 

مزایای BMSبرای صاحبان ساختمان:

·         اجاره بهای بالاتر

·         انعطاف­پذیری در تغییر کاربری ساختمان

·         صدور قبوض مجزا برای هر مستاجر

·         کنترل و مانیتورینگ مرکزی یا از راه دور ساختمان

 

مزایای BMSبرای شرکت­های تعمیر و نگهداری:

·         سهولت دسترسی به اطلاعات مشکل تاسیساتی پیش آمده در ساختمان

·         زمان­بندی کامپیوتری فرآیند نگهداری تجهیزات

·         استفاده موثر از انرژی و زمان پرسنل تعمیرات و نگهداری

·         تشخیص زودرس مشکلات تاسیساتی

 

 

امروزه بحث انرژي به یکی ازگریزناپذیرترین چالشها براي بسیاري از دولتها درسطح جهان تبدیل شده است. باتوجه به حجم بالاي مصرف انرژي در بخش ساختمان، کوچکترین اقدام در راستاي کاهش مصرف سوخت می تواند تأثیر بسیار محسوسی در سهم این بخش داشته باشد. دست اندرکاران بخش انرژي درکشورازچندین سال پیش در فکرراه حل هایی جهت کاهش مصرف سوخت درساختمان بوده اند.

یکی از این راه حل ها سیستم مدیریت ساختمان (BMS)می باشد که در کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان نقش به سزایی دارد. این روش هم اکنون در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و تعدادي ازکشورهاي در حال توسعه اجرا میگردد.
 

از مزایای دیگر سیستم مدیریت ساختمان(BMS) می توان به موارد زیر اشاره نمود:

  • کاهش هزینه های مصرف انرژی
  • کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری
  • افزایش آسایش ساکنین ساختمان
  • افزایش امنیت ساختمان
  • دردسترس بودن اطلاعات عمومی ساختمان
  • کنترل و مانیتورینگ متمرکز تمامی سیستم­ها
  • کاهش هزینه­ های تعمیرات و نگهداری تجهیزات ساختمان
  • ارائه برنامه های زمان بندی جهت کنترل تجهیزات
  • کاهش مصرف انرژی در زمان پیک بار