سیستمهاي کنترلی هوشمندساختمان به صورت زیر می باشد:

 1. (HVAC)  گرمایش،سرمایش و تهویه مطبوع
 2.  (Lighting) روشنایی
 3.  (CCTV) دوربین مداربسته
 4.  (SACS) سیستم کنترل دسترس و امنیت
 5.  (FAS) سیستم اعلام حریق آدرس پذیر
 6.  (FFS) سیستم اطفاء حریق
 7. (TEL)  توزیع تلفن مرکزی
 8.  (SMART TV) سیستم آنتن مرکزي و توزیع سیگنال IF ،FM
 9. (MIS)  سیستم مدیریت یکپارچه اطلاعات
 10.  (WAN) سیستم شبکه گسترده اطلاعات
 11.  (UPS, CPS) سبستم توزیعبرقاضطراري
 12.  (Earthquake) سیستمهاياخباريخطراتاحتمالیزلزله
 13.  (IBS) یکپارچهسازيسیستمهايذکرشدهبالا
 14. (IPTV) تلویزیون تحت شبکه

 

سیستم­های سنتی مدیریت ساختمان بر پایه جداسازی و عملکرد مستقل هر یک از زیرسیستم­های الکتریکی و مکانیکی ساختمان بنا گردیده است به نحوی که هر یک از سیستم­ها دارای دیاگرام کنترلی، تجهیزات، نقشه­ های اجرایی، روش­های عیب­ یابی و راهکارهای مختص به خود می­باشند. راهکار  BMS، به کارگیری یک سیستم هوشمند یکپارچه به عنوان مرکز مدیریت، کنترل و مانیتورینگ تمامی سیستم­های مستقل و ایجاد تعامل و ارتباط بین کلیه این سیستم­ها می­باشد.